SamsungGalaxy J3 2017 SM-J3300/J3308(7.1.1)如何更改主屏壁纸?

最后更新日期 : 2020年10月6日

若想为设备主屏更换壁纸,请按以下步骤操作:

1.在标准模式下,点击【设置】。

 

2.点击【壁纸和主题】。

 

3.点击【壁纸】。

 

4.选择喜欢的壁纸。(如需自定义壁纸,请点击【从相册】)或选择自带壁纸,这里以下载壁纸为例。)

 

5.点击【下载】。 
 

 


6.下载完成后,点击【应用】。

 

7.选择设置壁纸的位置,这里以选择【主屏幕】为例。

 

8.点击【设为壁纸】。

 

9.壁纸设置成功。

 

 

 

 

感谢您的反馈意见